Mimořádná opatření


8. 4. 2021
Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021 (bod 6c) je pro ZUŠ povolena individuální prezenční výuka (1 pedagog - 1 žák). Výuka hromadných předmětů dále probíhá distančním způsobem. Testování antigenním testem v ZUŠ se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku, ale může být vyžadováno vedením ZŠ, ve kterých se naše učebny nacházejí. V případě potřeby vás bude informovat třídní učitel. 

18. 3. 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se podle usnesení vlády ČR ze dne 18.3. 2021 prodlužuje účinnost předchozího krizového opatření a výuka žáků základních uměleckých škol probíhá i nadále distančním způsobem.

15. 2. 2021
Dle informace MŠMT v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu, který rozhodla vláda ČR, provoz škol
a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Nařízení je platné do 28. 2. 2021. 

28. 1. 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci zůstává v následující období 1. 2. - 14. 2. 2021 výuka stále v distančním režimu. 

25. 1. 2021
Podle informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení bude výuka na základních uměleckých školách probíhat i nadále distanční formou.

8. 1. 2021

Podle informace z MŠMT na základě usnesení Vlády ČR ze 7.1. 2021 bude v následujícím období tj. od 11.1. výuka probíhat i nadále v distančním režimu. Toto opatření je platné do 22.1. 2021. 

23. 12. 2020
Pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny,
bude od 4.1. 2021 výuka žáků základních uměleckých škol probíhat distančním způsobem.

16. 12. 2020
Vyhlášením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. 12. 2020 byly podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dny 21. a 22. 12. 2020 stanoveny jako volné dny - dny boje proti Covidu-19.

2. 12. 2020

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,
od 7. 12. 2020 je povolena v ZUŠ vedle individuální výuky i prezenční výuka hromadných předmětů ve skupinách do max 10 osob (včetně učitele). V pondělí 7.12. 2020 zahajujeme výuku hudební nauky, PHV a komorní hry. Sborový zpěv zatím nebude.

23.11. 2020 
- z rozhodnutí MŠMT a MZ je od středy 25.11. 2020 povolena individuální prezenční výuka : 1 pedagog - 1 žák na třídě. Hromadné předměty - recepce a reflexe a sborový zpěv pokračují do odvolání distanční formou.

12.10. 2020
- v návaznosti na usnesení vlády a z rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přecházíme od 14. 10. 2020 opět na distanční výuku. (podrobnosti o výuce dostanete od svých pedagogů)
  
9. 10. 2020

- Aktualizace opatření pro školy od 12.10. - 23.10. 2020
 

- 26.říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. 

2. 10. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
bohužel přišlo to, čeho jsme se obávali. V příloze najdete Mimořádné opatření krajské hygienické stanice, které nám nařizuje na následujících 14 dní ( od 5.10. do 18.10. 2020) uzavřít všechny pobočky naší školy a vyučovat po tuto dobu distančně
(viz. bod 3). 
Podrobnosti - zejména způsob komunikace k optimálnímu nastavení
výuky a časy distančních hodin řešte přímo se svými vyučujícími, kteří se s Vámi spojí.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví!

Dokumenty k mimořádným opatřením v průběhu pandemie Covid-19

- Aktualizace opatření pro školy od 18. 3. 2021
- Aktualizace opatření pro školy od 15. 2. 2021
- Aktualizace opatření pro školy od 1. 2. 2021
- Aktualizace opatření pro školy od 25. 1. 2021
- Aktualizace opatření pro školy od 11. 1. 2021
- Aktualizace opatření pro školy od 7. 12. 2020
- Aktualizace opatření pro školy od 25. a 30. 11. 2020
- Opatření PES (protiepidimický systém ČR) pro oblast školství
- Aktualizace opatření pro školy od 13.10. 2020
- vyhlášení dnů volna 26. 10. a 27.10. 2020
- Aktualizace opatření pro školy od 12.10. - 23.10. 2020
- Mimořádné opatření KHS č.3/2020
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků
- metodický pokyn - roušky
- metodické opatření - Karanténa u osob, které prodělaly Covid-19
- Metodický postup OSPDL MZ - Covid ve školách
- Vzdělávání žáků v době mimořádného opatření - distanční výuka