Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023 pro Hudební obor, vzdělávací předmět: "Hra na EKN" (elektronické klávesové nástroje)

se konají v dislokovaných třídách na ZŠ v Brně v těchto termínech:

Učebna 01 - ZŠ Vejrostova 1, 635 00 Brno, Bystrc

8. června 2022 od 12:00 do 13:00 hodin (tel.: 606 214 702)

Učebna 02 - ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch

9. června 2022 od 13:00 do 14:00 hodin (tel.: 723 325 271)

Učebna 03 - ZŠ Jihomoravské nám.2, 627 00 Brno, Slatina

2. června 2022 od 11:00 do 12:00 hodin (tel.: 604 232 339)

Učebna 04 - ZŠ Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, Chrlice

1. června 2022 od 12:00 do 13:00 hodin (tel.: 725 355 524)

Učebna 05 - ZŠ Uprkova 1, 621 00 Brno, Řečkovice

21. června 2022 od 11:00 do 12:00 hodin (tel.: 604 528 779)

Učebna 06 - ZŠ Horácké nám.13, 621 00 Brno, Řečkovice

26. května 2022 od 11:00 do 12:00 hodin (tel.: 774 139 535)

Směrnice ke stažení zde

  • Pro každou přijímací zkoušku je určena 3 členná komisi složená z pedagogického sboru SZUŠ Lídl Music. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy.
  • O kladném či záporném výsledku talentové přijímací zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn třídním učitelem emailem, který je uveden v předběžné přihlášce uchazeče. Každému uchazeči je určen kód a výsledky přijímacích zkoušek budou uvedeny na webu SZUŠ Lídl Music (szuslidlmusic.cz.)
Pozn.:  do 1.ročníku I.stupně se mohou hlásit žáci od 7 let a výše, do II. cyklu od 14 let a výše. Žáci si připraví jednu skladbičku na klávesový nástroj, dále bude hodnocen rytmus, intonace a sluchové vnímání. V případě, že se žáci nemohou osobně dostavit z níže uvedených důvodů, je možné požádat o přijetí žáka elektronicky a přezkoušení domluvit na jiný termín přes.tel. 


V Brně dne 24. 4. 2022
Roman Sotolář, MBA - ředitel SZUŠ

Přijímací talentové zkoušky

do 1.ročníku pro školní rok 2022/2023 - Hudební obor
- výsledky přijímacích zkoušek

 

3D Panáček