Aktuality a organizace školního roku 2020/2021

Mimořádná opatření v průběhu pandemie - veškeré informace naleznete ZDE

Zahájení školního roku

proběhne v úterý 1. září 2020

Podzimní prázdniny

připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Nově jsou jako volné dny stanoveny i pondělí 26. října a úterý 27. října (středa 28. října je státním svátkem)

Prosinec 2020

Vánoční koncerty a besídky žáků jednotlivých učeben

Vánoční prázdniny

budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne ve pondělí 4. ledna 2021

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 22. 2. - 28. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 a předcházejí Velkému pátku - 2. dubna 2021, což je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Červen 2021

Závěrečné koncerty žáků jednotlivých učeben 

Absolventský koncert žáků naší školy

koncert loňských absolventů (2019/2020) se uskuteční
v úterý 29. 9. 2020 v 17:00 hodin
v Kinosále ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch  

Postupové ročníkové zkoušky

- informace a termíny pro školní rok 2020/2021 

Přijímací talentové zkoušky

do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021 - Hudební obor
- termíny talentových zkoušek
- stav přijímacích zkoušek

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Soukromé základní umělecké škole Lídl Music, spol. s r.o. Po zkušenostech z předchozích let může dojít s velkou pravděpodobností k dílčím změnám a následnému dalšímu doplnění novými žáky v průběhu měsíce září. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity hudebního oboru nemůžeme bohužel přijmout všechny účastníky přijímacího řízení. Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných při SZUŠ Lídl Music. Výuka probíhá v prostorách naší školy. Bližší  informace získáte od Mgr. Ivany Píchové tel.:  725 355 524 e-mail: Pichova@lidlmusic.cz

Konec školního roku

je stanoven na středu 30. června 2021

Hlavní prázdniny

budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021
Školní vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021

Panáček s budíkem