Aktuality a organizace školního roku 2023/2024


Zahájení školního roku

proběhne v pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny

připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Prosinec 2023

Vánoční koncerty a besídky žáků jednotlivých učeben

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023
a skončí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 5. 2. - 11. 2. 2024

Průzkum hudebnosti

proběhne na jednotlivých pobočkách v době zápisů prvňáčků do ZŠ. Přesné termíny se odvíjejí podle kalendářů ZŠ škol, ve kterých se naše pobočky nacházejí.

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 28. března 2024 a předcházejí Velkému pátku - 29. března 2024, což je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Červen 2024
Závěrečné koncerty žáků jednotlivých učeben 

Absolventský koncert žáků naší školy

se uskuteční v úterý 11. června  2024 od 17:00 hodin
v Kinosále ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch  

Postupové ročníkové zkoušky

- informace a termíny pro školní rok 2024/2025 zde

Přijímací talentové zkoušky

do 1.ročníku pro školní rok 2023/2024 - Hudební obor
- termíny talentových zkoušek
- stav přijímacích zkoušek

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Soukromé základní umělecké škole Lídl Music, spol. s r.o. Po zkušenostech z předchozích let může dojít s velkou pravděpodobností k dílčím změnám a následnému dalšímu doplnění novými žáky v průběhu měsíce září. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity hudebního oboru nemůžeme bohužel přijmout všechny účastníky přijímacího řízení. Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných při SZUŠ Lídl Music. Výuka probíhá v prostorách naší školy. Bližší informace získáte od Mgr. Zdeňka Doubravy,  tel.:  774 139 535, e-mail: dubrc@seznam.cz

Konec školního roku

je stanoven na pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny

budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024
Školní vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024Panáček s budíkem