Aktuality a organizace školního roku 2022/2023


Zahájení školního roku

proběhne ve čtvrtek 1. září 2022

Podzimní prázdniny

připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022
(pátek 28. října je státním svátkem)

Prosinec 2022

Vánoční koncerty a besídky žáků jednotlivých učeben

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022
a skončí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 13. 3. - 19. 3. 2023

Průzkum hudebnosti

proběhne na jednotlivých pobočkách v době zápisů prvňáčků do ZŠ. Přesné termíny se odvíjejí podle kalendářů ZŠ škol, ve kterých se naše pobočky nacházejí.

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023 a předcházejí Velkému pátku - 7. dubna 2023, což je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Červen 2023
Závěrečné koncerty žáků jednotlivých učeben 

Absolventský koncert žáků naší školy

se uskuteční ve středu 14. 6. 2023 od 17:00 hodin
v Kinosále ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch  

Postupové ročníkové zkoušky

- informace a termíny pro školní rok 2022/2023 zde

Přijímací talentové zkoušky

do 1.ročníku pro školní rok 2022/2023 - Hudební obor
- termíny talentových zkoušek
- stav přijímacích zkoušek

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Soukromé základní umělecké škole Lídl Music, spol. s r.o. Po zkušenostech z předchozích let může dojít s velkou pravděpodobností k dílčím změnám a následnému dalšímu doplnění novými žáky v průběhu měsíce září. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity hudebního oboru nemůžeme bohužel přijmout všechny účastníky přijímacího řízení. Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných při SZUŠ Lídl Music. Výuka probíhá v prostorách naší školy. Bližší informace získáte od Mgr. Zdeňka Doubravy,  tel.:  774 139 535, e-mail: dubrc@seznam.cz

Konec školního roku

je stanoven na pátek 30. června 2023

Ředitel SZUŠ Lídl Music v souladu s §24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje ředitelské volno na pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny

budou trvat od 1. července 2023 do  31. srpna 2023
Školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2023Panáček s budíkem