Aktuality a organizace školního roku 2021/2022

Mimořádná opatření v průběhu pandemie - veškeré informace naleznete ZDE

Zahájení školního roku

proběhne ve středu 1. září 2021

Průzkum hudebnosti
ZŠ Vejrostova 1, Bystrc - úterý 7.9.2021 v 15:30 - 16:30 (učebna je v 1.patře staré budovy u spojovací chodby k přístavbě)
Na ostatních pobočkách proběhne průzkum hudebnosti podle domluvy a informací sdělených na třídních schůzkách.

Podzimní prázdniny

připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021
(středa 28. října je státním svátkem)

Prosinec 2021

Vánoční koncerty a besídky žáků jednotlivých učeben

Vánoční prázdniny

budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021
a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne ve pondělí 3. ledna 2022

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 3. - 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 a předcházejí Velkému pátku - 15. dubna 2022, což je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Červen 2022
Závěrečné koncerty žáků jednotlivých učeben 

Absolventský koncert žáků naší školy

 se uskuteční v ..........................
v Kinosále ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch  

Postupové ročníkové zkoušky

- informace a termíny pro školní rok 2021/2022 

Přijímací talentové zkoušky

do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 - Hudební obor
- termíny talentových zkoušek
- stav přijímacích zkoušek

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Soukromé základní umělecké škole Lídl Music, spol. s r.o. Po zkušenostech z předchozích let může dojít s velkou pravděpodobností k dílčím změnám a následnému dalšímu doplnění novými žáky v průběhu měsíce září. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené kapacity hudebního oboru nemůžeme bohužel přijmout všechny účastníky přijímacího řízení. Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání, organizovaných při SZUŠ Lídl Music. Výuka probíhá v prostorách naší školy. Bližší  informace získáte od Mgr. Ivany Píchové tel.:  725 355 524 e-mail: Pichova@lidlmusic.cz

Konec školního roku

je stanoven na čtvrtek 30. června 2022

Hlavní prázdniny

budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
Školní vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022Panáček s budíkem