Termíny postupových zkoušek

Postupové ročníkové zkoušky proběhnou v dislokovaných třídách na ZŠ v Brně v těchto termínech:

Učebna 01 - ZŠ Vejrostova 1, 635 00 Brno, Bystrc

Pondělí 20. 5. 2024 od 13:30 do 18:00 hodin (tel.: 606 214 702)

Učebna 02 - ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch

Čtvrtek 23. 5. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin (tel.: 723 325 271)

Učebna 03 - ZŠ Jihomoravské nám.2, 627 00 Brno, Slatina

Pátek 17. 5. 2024 od 12:00 do 16:00 hodin (tel.: 604 232 339)

Učebna 04 - ZŠ Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, Chrlice

Středa 22. 5. 2024 od 13:00 do 18:00 hodin (tel.: 739 205 405)

Učebna 05 - ZŠ Uprkova 1, 621 00 Brno, Řečkovice

Úterý 21. 5. 2024 od 12:30 do 17:00 hodin (tel.: 604 528 779)

Učebna 06 - ZŠ Horácké nám.13, 621 00 Brno, Řečkovice

Úterý 7. 5. 2024 od 11:00 do 16:00 hodin (tel.: 774 139 535)


Pro každou postupovou zkoušku je určena 3 členná komise složená z pedagogického sboru SZUŠ Lídl Music. 
Požadavky ke zkoušce:

žák předvede:
- stupnice rovným pohybem přes 2 oktávy dle vlastního výběru (pro daný ročník)
- akordy ke stupnici – dohromady portamento, staccato a legato
- skladba s použitím automatického doprovodu ACMP (accompaniment)
- skladba bez prvků organizujících čas
- znalost hudební nauky pro daný ročník, zejména předznamenání stupnic

Pozn.:  
1) V případě, že se žák nemůže osobně dostavit v daných termínech, je možné požádat o vykonání           
postupové zkoušky v náhradním termínu na konci šk.roku v srpnu 2024.

2) V případě neúspěšného složení postupové zkoušky, může zákonný zástupce žáka požádat o konání opravné postupové zkoušky na konci šk.roku v srpnu 2024. 

V Brně dne 19. 1. 2024

Roman Sotolář, MBA - ředitel SZUŠ

3D Panáček