Termíny postupových zkoušek

Postupové ročníkové zkoušky proběhnou v dislokovaných třídách na ZŠ v Brně v těchto termínech:

Učebna 01 - ZŠ Vejrostova 1, 635 00 Brno, Bystrc

22. června 2020 od 11:00 do 17:00 hodin (tel.: 606 214 702)

Učebna 02 - ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch

11. června 2020 od 11:00 do 17:00 hodin (tel.: 723 325 271)

Učebna 03 - ZŠ Jihomoravské nám.2, 627 00 Brno, Slatina

16. června 2020 od 11:00 do 17:00 hodin (tel.: 604 232 339)

Učebna 04 - ZŠ Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, Chrlice

17. června 2020 od 11:00 do 17:00 hodin (tel.: 725 355 524)

Učebna 05 - ZŠ Uprkova 1, 621 00 Brno, Řečkovice

24. června 2020 od 11:00 do 17:00 hodin (tel.: 607 829 376)

Učebna 06 - ZŠ Horácké nám.13, 621 00 Brno, Řečkovice

18. června 2020 od 11:00 do 17:00 hodin (tel.: 774 139 535)


Pro každou postupovou zkoušku je určena 3 členná komise složená z pedagogického sboru SZUŠ Lídl Music. 
Požadavky ke zkoušce:

žák předvede:
- stupnice rovným pohybem přes 2 oktávy dle vlastního výběru (pro daný ročník)
- akordy ke stupnici – dohromady
- skladba s použitím automatického doprovodu ACMP (accompaniment)
- skladba bez prvků organizujících čas
- znalost hudební nauky pro daný ročník, zejména stupnice

Pozn.:  V případě, že se žáci nemohou osobně dostavit z níže uvedených důvodů, je možné požádat o vykonání postupové zkoušky v náhradním termínu na začátku šk.roku v září 2020.

Mimořádné opatření ke zkouškám v ZUŠ

1.   Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením nemoci Covid-19 v ČR, je nutné, aby každé dítě, žák, student, účastník a doprovázející osoba, která je osobně přítomna na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) - ke stažení zde

2.   Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje, aby dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě 1. a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

V Brně dne 19. 5. 2020

Roman Sotolář, MBA - ředitel SZUŠ

3D Panáček