Školné

Výše školného za školní rok 2020/2021 je stanovena částkou 3.800,- Kč
Školné se platí převodem z účtu na účet SZUŠ Lídl Music.
Bankovní spojení SZUŠ Lídl Music: 5039-654042621/0100 (KB Brno)

A/ školné je splatné ve dvou splátkách

  • za 1. pololetí do 30. srpna 2020 ve výši 1.900,- Kč
  • za 2. pololetí do 30. ledna 2021 ve výši 1.900,- Kč

B/ Školné lze uhradit na celý školní rok jednorázově.
Při platbě školného předem na celý školní rok, nejpozději však do 30. 8. 2020 činí roční školné 3.400,- Kč (sleva 400,- Kč)

pozn.: V bankovním příkazu je nutné vyplnit variabilní symbol (VS) = kód žáka. Kód žáka (trojmístné číslo) je přidělen vyučujícím pedagogem a je uveden v záhlaví smlouvy.

Další slevy na školném podléhají souhlasu ředitele školy a týkají se především školného za druhého či třetího sourozence, kteří navštěvují výuku SZUŠ Lídl Music (sleva 50% z částky 3 800,- Kč).

Výše slev na školném ze sociálních důvodů jsou individuálně řešeny na základě souhlasu ředitele školy a doporučení vyučujícího pedagoga.

Vrácení školného může být řešeno pouze ve výjimečných případech (např. je-li zaplaceno školné na celý školní rok a po zimním období vzdělání žáka bylo ve škole ukončeno).

3D Panáček