Školné za školní rok 2023 / 2024


Školné se platí převodem z účtu na účet SZUŠ Lídl Music.
Bankovní spojení SZUŠ Lídl Music: 5039-654042621/0100 (KB Brno)

A/ školné je splatné ve dvou splátkách

  • za 1. pololetí do 30. srpna 2023 ve výši 2.400,- Kč
  • za 2. pololetí do 30. ledna 2024 ve výši 2.400,- Kč

B/ Školné lze uhradit na celý školní rok jednorázově.
Při platbě školného předem na celý školní rok, nejpozději však do 30. 8. 2023 činí roční školné 4.200,- Kč (sleva 600,- Kč)

pozn.: V bankovním příkazu je nutné vyplnit variabilní symbol (VS) = kód žáka. Kód žáka (trojmístné číslo) je přidělen vyučujícím pedagogem a je uveden v záhlaví smlouvy.

Sourozenecká sleva

Další slevy na školném podléhají souhlasu ředitele školy a týkají se především školného za druhého či třetího sourozence, kteří navštěvují výuku SZUŠ Lídl Music (sleva 50% z částky 4 800,- Kč - celkově tedy 2 400,- Kč za celý školní rok).

Školné pro hudební kurz je také splatný ve dvou splátkách, tentokrát ve výši 2.200 Kč za pololetí a v případě platby na celý školní rok, uhrazené do 31.8. 2023, činí se slevou částku 3.800 Kč. 

Výše slev na školném ze sociálních důvodů jsou individuálně řešeny na základě souhlasu ředitele školy a doporučení vyučujícího pedagoga.

Vrácení školného může být řešeno pouze ve výjimečných případech (např. je-li zaplaceno školné na celý školní rok a po zimním období vzdělání žáka bylo ve škole ukončeno).

3D Panáček