Mgr. Zdeněk Doubrava

učebna 07 Řečkovice 2

Vzdělání: Konzervatoř Brno, Ped.fakulta MU Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, pěvecký sbor, hudební interpretace a tvorba

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music

Tel.: (00420) 774 139 535
E-mail: doubrava@lidlmusic.cz

Mgr. Zdeněk Doubrava
3D Panáček