MgA. Stanislav Smoček

učebna 04 Chrlice, učebna 01 Bystrc

Vzdělání: Konzervatoř Brno, JAMU Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, pěvecký sbor, hudební interpretace a tvorba, el. zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT)

Pedagogická praxe:
ZUŠ Bedřicha Kozánka, Přerov
ZUŠ varhanická Brno
SZUŠ Lídl Music

Tel.: (00420) 739 205 405
E-mail: smocek@lidlmusic.cz

foto
3D Panáček