BcA. Stanislav Smoček

učebna 04 Chrlice, učebna 05 Řečkovice 1

Vzdělání: Konzervatoř Brno, JAMU Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, pěvecký sbor, hudební interpretace a tvorba

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music

Tel.: (00420) 739 205 405
E-mail: smocek@lidlmusic.cz

foto
3D Panáček