Roman Sotolář, MBA

učebna 01 Bystrc

Vzdělání: Vojenská konzervatoř v Roudnici n.L.;  
Newport International University (Master of Business Administration); studium pedagogiky (NIDV)

Vyučované předměty: klávesové nástroje, příčná flétna, hudební nauka, el.zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT), hudební interpretace a tvorba

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music

Umělecká praxe:
Posádková hudba České Budějovice (2 roky);
Posádková hudba Brno (10 roků);
Taneční orchestr Moravia Band (10 roků);
profesionální hudebník pod Pragokoncertem (8 roků)

Tel.: (00420) 737 285 417
E-mail: romans@lidlmusic.cz

foto
3D Panáček