Mgr. Radka Nepauerová

učebna 05 Řečkovice 1

Vzdělání: Konzervatoř Brno, Ped.fakulta MU Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, pěvecký sbor, hudební interpretace a tvorba

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music


Tel.: (00420) 607 829 376
E-mail: nepauerova@lidlmusic.cz

Mgr. Radka Nepauerová
3D Panáček