MgA. Miroslav Hamrla

učebna 02 Kamenný vrch

Vzdělání: Konzervatoř Brno, JAMU Brno 

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, pěvecký sbor, hudební interpretace a tvorba, el. zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT)

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music

Tel.: (00420) 723 325 271
E-mail: hamrla@lidlmusic.cz

MgA. Miroslav Hamrla
3D Panáček