Lenka Slováková, DiS.

učebna 03 Slatina

Vzdělání: Konzervatoř Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, pěvecký sbor, hudební interpretace a tvorba

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music

Tel.: (00420) 604 232 339
E-mail: slovakova@lidlmusic.cz

Lenka Slováková, DiS.
3D Panáček