Jitka Vavřichová, DiS.

učebna 05 Řečkovice1 a 07 Řečkovice2

Vzdělání: Konzervatoř Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební interpretace a tvorba

Pedagogická praxe: SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové Brno (2 roky) 
Česká televize - Televizní studio Brno - hudební režie (17 let)

Umělecká praxe: 

Tel.: (00420) 605 255 194
E-mail: jytka7@seznam.cz

Mgr. Ivana Píchová
3D Panáček