Mgr. Ivana Píchová

učebna 04 Chrlice

Vzdělání: Církevní konzervatoř Opava, Pedagogická fakulta MU Brno

Vyučované předměty: klávesové nástroje, hudební nauka, hudební interpretace a tvorba, el.zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT), sborový zpěv, sólový zpěv

Pedagogická praxe: SZUŠ Lídl Music, Akademie staré hudby (FF MU)

Umělecká praxe: spoluzakladatelka ansámblu Illegal Consort Brno, spolupráce s hudebními tělesy Ensemble Opera Diversa, Ensemble Versus, Musica Figuralis, Capella Ornamentata

Tel.: (00420) 725 355 524
E-mail: pichova@lidlmusic.cz

Mgr. Ivana Píchová
3D Panáček