Mimořádná opatření

12.10. 2020
- v návaznosti na usnesení vlády a z rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přecházíme od 14. 10. 2020 opět na distanční výuku. (podrobnosti o výuce dostanete od svých pedagogů)
  
9. 10. 2020

- Aktualizace opatření pro školy od 12.10. - 23.10. 2020
 

- 26.říjen a 27. říjen 2020 jsou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. 

2. 10. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
bohužel přišlo to, čeho jsme se obávali. V příloze najdete Mimořádné opatření krajské hygienické stanice, které nám nařizuje na následujících 14 dní ( od 5.10. do 18.10. 2020) uzavřít všechny pobočky naší školy a vyučovat po tuto dobu distančně
(viz. bod 3). 
Podrobnosti - zejména způsob komunikace k optimálnímu nastavení
výuky a časy distančních hodin řešte přímo se svými vyučujícími, kteří se s Vámi spojí.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně pevné zdraví!

Dokumenty k mimořádným opatřením v průběhu pandemie Covid-19

- Aktualizace opatření pro školy od 13.10. 2020

- vyhlášení dnů volna 26. 10. a 27.10. 2020
- Aktualizace opatření pro školy od 12.10. - 23.10. 2020
- Mimořádné opatření KHS č.3/2020
- čestné prohlášení o neexistenci příznaků
- metodický pokyn - roušky
- metodické opatření - Karanténa u osob, které prodělaly Covid-19
- Metodický postup OSPDL MZ - Covid ve školách
- Vzdělávání žáků v době mimořádného opatření - distanční výuka