TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 

do 1. ročníku 1. stupně pro šk. rok 2019/2020 
se uskuteční na jednotlivých učebnách v těchto termínech:

 

Učebna 01 - ZŠ Vejrostova 1, 635 00 Brno, Bystrc

30. květen 2019 ve 13:30 hodin.

Učebna 02 - ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch

28. květen 2019 ve 13:00 hodin

Učebna 03 - ZŠ Jihomoravské nám.2, 627 00 Brno, Slatina

31. květen 2019 ve 12:15 hodin

Učebna 04 - ZŠ Jana Broskvy 3, 643 00 Brno, Chrlice

15. květen 2019 ve 12:00 hodin

Učebna 05 - ZŠ Uprkova 1, 621 00 Brno, Řečkovice

21. květen 2019 ve 12:15 hodin

Učebna 06 - ZŠ Horácké nám.13, 621 00 Brno, Řečkovice

22. květen 2019 v 11:45 hodin