PedagogovéPEDAGOGOVÉ                                                                       ZPĚT

MgA. Petra Andrlová - učebna 01 (Bystrc)

MgA. Miroslav Hamrla - učebna 02 (Kamenný  vrch)

Lenka Slováková, DiS. - učebna 03 (Slatina)

Mgr. Zuzana Antolová  - učebna 04 (Chrlice)

Mgr. Radka Nepauerová - učebna 05 (Řečkovice 1)

Mgr. Zdeněk Doubrava - učebna 07 (Řečkovice 2)