AKTUALITY A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019         ZPĚT

aktuálně ! Hledáme učitele/ku hudby pro předmět hra na klávesové nástroje !
 Zpočátku na částečný úvazek a po zapracování možná domluva na HPP
 Profesní životopis posílejte na adresu: 
romans@lidlmusic.cz


Zahájení školní roku

proběhne v pondělí 3. září 2018 v 16:00 hod. a bude spojeno
na všech učebnách s domluvou rozvrhu. 

Podzimní prázdniny

připadnou na pondělí 29.října a úterý 30.října 2018

Prosinec 2018

Vánoční koncerty a besídky žáků jednotlivých učeben

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018
a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 1.února 2019

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 11. 2. - 17. 2. 2019

Velikonoční prázdniny

připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019

Červen 2019 


Závěrečné koncerty žáků jednotlivých učeben

Absolventský koncert žáků naší školy
se uskuteční:

- ve středu 12. června 2019 v 16:00 hodin
  v Kinosále ZŠ Svážná 9, 634 00 Brno, Kamenný Vrch

  

Přijímací talentové zkoušky 
do 1.ročníku pro školní rok 2019/2020 - Hudební obor

Termíny talentových zkoušek
Stav přijímacích zkoušek

      Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Soukromé základní umělecké škole Lídl Music, spol. s r.o.
      Po zkušenostech z předchozích let může dojít s velkou pravděpodobností k dílčím změnám a následnému 
      dalšímu doplnění novými žáky v průběhu měsíce září. Z důvodu nutného dodržení maximální povolené
      kapacity hudebního oboru nemůžeme bohužel přijmout všechny účastníky přijímacího řízení.
      Neumístěným uchazečům nabízíme možnost studia v kurzech uměleckého vzdělávání,
      organizovaných při SZUŠ Lídl Music. Výuka probíhá v prostorách naší školy.
      Bližší  informace získáte od Mgr.Ivany Píchové tel.:  725 355 524 e-mail: Ivanka.Pichova@centrum.cz.

 

Konec školního roku

je stanoven na pátek 28. června 2019

Hlavní prázdniny

budou trvat od soboty 29.června 2019 do neděle 1.září 2019
Školní vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019